Polityka prywatności F. H. U. SAW – BUD

1. Administratorem strony internetowej w domenie http://sawbud.pl  zwanej dalej „Stroną”  jest F. H. U. SAW – BUD, ul. Zielona 12, 95-200 Pabianice, Polska.

2. Na stronie http://sawbud.pl znajduje się formularz kontaktowy „Wyślij zgłoszenie”, zwany dalej „Formularzem kontaktowym”, który umożliwia wysłanie zgłoszenia aplikacyjnego do F.H.U. SAW-BUD.
Za pomocą „Formularza kontaktowego” użytkownik może wysłać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, kontaktowy numer telefonu,  treść wiadomości oraz załącznik, w postaci pliku zawierającego CV użytkownika.

3. Dane osobowe wprowadzone przez użytkownika w „Formularzu kontaktowym” przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późniejszymi zmianami), po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich użycie i przetwarzanie, co następuje poprzez zaznaczeie wymaganego pola zgody i kliknięcie przycisku „Wyślij”, który jest częścią „Formularza kontaktowego”.
Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika na przetwarzanie danych udzielana jest wyłącznie F.H.U. SAW-BUD, do celów rekrutacyjnych i marketingowych.

4. Administratorem danych osobowych jest F.H.U. SAW-BUD, ul. Zielona 12, 95-200 Pabianice, Polska.

5. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, aktualizacji, sprostowania, czasowego lub stałego zawieszenia przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, aktualizacja, korekta, zawieszenie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres e-mail: andrzej@sawbud.pl


6. F.H.U. SAW-BUD wykorzystuje pliki cookie w celu optymalizacji funkcjonowania strony internetowej i dostosowania jej zawartości do potrzeb użytkownika.

Pliki cookie są również wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk, z wyjątkiem osobistej identyfikacji użytkownika.